Marknadsföring av alkohol

Alkoholreklam är tillåtet i Sverige

Under många år var alkoholreklam förbjudet i Sverige, men från och med 2003 så är det tillåtet att göra reklam för alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 volymprocent alkohol. Det var dock möjligt tidigare att göra reklam för lättöl och alkoholfri öl. Detta kryphål ledde bland annat till marknadsföring av folkö,l viket resulterande i stor ökning av försäljning av denna produkt.

Det var ett avgörande i Gourmetmålet i marknadsdomstolen som ledde till en lagändring, vilket av många har setts som ett steg i avreglerande av alkoholmonopolet. Tidningen Gourmet valde våren 2003 att publicera alkoholreklam och detta ledde till att de blev stämda eftersom den svenska lagen förbjöd reklam av alkohol. Domslutet kom fram till att den svenska lagen var för restriktiv i förhållande till EU och gav tidningen rätt att publicera reklam för alkohol.

Två restriktioner gäller dock beträffande alkoholreklam i Sverige. För det första ska all reklam för alkohol iaktta särskild måttfullhet. Alkoholreklam får inte heller rikta sig till ungdomar under 25 år.

Reklam i tryckt media

I dagspress och tidskrifter och annan tryckt media tillåts reklam för drycker som innehåller upp till 15 volymprocent alkohol. Reklamen får dock inte kopplas till en viss livsstil eller till personer. Reklamen får endast visa produkten, enstaka förpackningar, varumärke eller andra kännetecken som associerar med produkten. Alkoholreklam får inte uppmuntra till konsumtion av alkoholhaltiga drycker. En varningstext måste också finnas på annonsen och 20 procent av texten måste bestå av varningstext. Denna regel gäller också för tidningars online upplagor.

TV, radio och Internet

Alkoholreklam är inte tillåtet i TV eller i radio. Idag sändas dock flera svenska tv-kanaler från utlandet, exempelvis Storbritannien, och det kan innebära att dessa kanaler visar reklam för alkoholhaltiga drycker. Att sända från andra länder är således ett sätt att kringgå svensk lagstiftning. Reklam för lättöl och alkoholfri öl kan marknadsföras i TV utan att en varningstext om skadeverkningar finns.

Samma regler gäller för reklam online som för tryckta medier med den skillnaden att reklam för drycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol är tillåtet. På sociala kanaler, appar och internet är det viktigt att tänka på att reklamen ska vara måttfull. Reklamen ska endast ske på webbplatser där målgruppen är över 25 år. Ett annat sätt att uppfylla kravet är att minst 75 procent av de faktiska besökarna till webbplatsen är över 25 år. Om det är en webbplats som är inriktat på antingen försäljning eller marknadsföring så bör det finnas en funktion som kontroller åldern på besökarna. Det är viktigt att en besökare inte bara kan intyga att de är tillräckliga gamla för att köpa alkoholhaltiga produkter utan funktionen bör kräva att besökaren uppger sitt födelsedatum.

Poppuppannonser bör undvikas på webbplatser. Denna typ av reklam är visserligen mycket effektivt men denna typ av reklam är både uppsökande och påträngande.

När man skriver ett blogginlägg så är det viktigt att det framgår klart vad som är marknadsföring och vad som är redaktionell text. Ibland så verkar en text vara redaktionell men det finns bakomliggande kommersiell intressen hos skribenten.