Alkoholmonopolet

Vad är monopol?

Monopol är ett sätt för staten i ett land att reglera saker för sina medborgare, ofta är baktanken att skydda medborgare från effekterna av vissa varor eller tjänster. I Sverige har staten monopol på spel på casinon, vilket innebär att staten är den enda som kan driva ett casino. Spelande kan leda till spelmissbruk och svenska staten försöker skydda sina medborgare från överdrivet spelande genom monopolisering av spelande på fysiska casinon. En del politiska partier anser dessutom att vissa varor och tjänster inte är lämpade att agera på en fri marknad, exempelvis vårdsektorn. Under de senaste decennierna har det i Sverige skett avreglering av monopol bland annat inom postväsende, apoteksverksamhet och järnvägstrafik.

Alkoholmonopol är ett sätt för staten att reglera handel såväl som tillverkning av alkohol, och endast företag godkända av staten har ensamrätt på antingen hela handeln med alkoholhaltiga drycker i landet eller också vissa delar av handeln. Ofta är dessa företag ägda av staten och denna typ av kontroll har förekommit framförallt i de Nordiska länderna (förutom Danmark), Kanada och före detta Sovjetunionen.

Det finns olika typer av alkoholmonopol. Tillverkningsmonopol innebär att staten har monopol på tillverkningen av alkoholhaltiga drycker medan importhandelsmonopol är när staten kontrollerar importen. Staten kan också kontrollera distributionen och försäljningen till återförsäljare, partihandelsmonopol, eller kontrollera försäljningen till återförsäljare, detaljhandelsmonopol. Serveringsmonopol innebär att staten kontrollerar serveringen av alkoholdrycker.

Fördelar och nackdelar med alkoholmonopol

En fördel med alkoholmonopol är att det kan minska alkoholens skadliga effekter och leda till mindre sociala problem och alkoholism. En annan positiv aspekt med alkoholmonopol är att det kan öka inkomsterna till statskassan. Kontrollen av försäljningen till minderåriga är en annan aspekt som är positiv med alkoholmonopol. Det anses som lättare att kontrollera åldern och identitet på konsumenterna. Utbudet på Systembolaget håller också hög kvalitet och är i många fall mer varierande än privata alternativ. Dock kan ett monopol vara ett hinder för utvecklingen av inhemska produkter. Musterier och bryggerier är beroende av uppköpare från Systembolaget.

Tanken bakom ett monopol är att minska totalkonsumtionen av alkohol och här spelar kanske andra faktorer en större roll än tillgången till alkoholdrycker. I Sverige har alkoholkonsumtionen minskat bland ungdomar och denna trend har kanske i sig lite att göra med alkoholmonopolet. Faktorer som tros ligga bakom den minskade alkoholkonsumtionen är ett stort intresse för datorspel och hälsotrender. Idag är många svenskar medvetna om alkoholens negativa inflytande på kroppens välbefinnande och detta kan ligga bakom en ändring av dryckesvanorna. Många väljer att dricka vin och öl istället för starksprit och brännvin.

Ett monopol leder således inte nödvändigtvis till förändringar i beteende men det hindrar företag från att konkurrera om konsumenter, vilket kan leda till att dessa inte får tillgång till bästa kvalitet till lägsta pris. Konsumenten saknar valmöjlighet när det råder monopol.

Liberalisering av monopol

I Sverige har det skett en liberalisering av alkoholpolitiken och helg-och kvällsöppet Systembolag samt självbetjäning har införts. Andra förändringar är att alkoholreklam har tillåtits, och utbudet har ökat och man kan idag handla alkohol över nätet och få sina alkoholdrycker hemleverat.

Ett argument emot tanken att monopol leder till ett minskande av konsumtionen har inte kunnat konstateras efter liberaliseringar av alkoholmonopolet i Sverige. Liberaliseringarna skulle ha lett en ökad konsumtion av alkoholhaltiga drycker vilket skulle ha lett till en sämre folkhälsa. I Sverige har ingen sådan trend synts dock är det svårt att kontrollera konsumtion av alkohol eftersom det dels finns registrerad konsumtion men även oregistrerad. Registrerad konsumtion består av alkohol som säljs inom ett land, på restauranger och i livsmedelsbutiker (i Sverige säljs folköl) och denna konsumtion är lätt att beräkna. Oregistrerad konsumtion består av alkohol som förs via andra länder genom resandeinförsel eller smuggling. Hemtillverkning av alkohol och inköp via internet tillhör också denna svåruppskattade kategori.