Lite fakta om alkohol

Nedan följer en lista med fakta om alkohol och drickande

fakta om alkohol

 • Öl, cider och många viner räknas som svaga alkoholdrycker. Brännvin, konjak, whisky och många likörer är dock en högre volymprocent med alkohol och klassas som starka alkoholdrycker.
 • Hur stark alkoholdrycken är anges i procent. Högre procenttal innebär starkare alkoholdryck.
 • En alkoholdryck innehåller minst 2.25 volymprocent av alkohol.
 • En undersökning genomförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2013 visar historiskt låg alkoholkonsumtion bland ungdomar i Sverige. Ungdomar i årkurs 9 och gymnasiets år 2 deltog i undersökningen.
 • Alkoholen påverkar hjärnan och resten av kroppen på olika sätt. Det är en drog och konsumtionen är tillåten med vissa begräsningar. Precis som alla andra droger så stimulerar drycken hjärnans belöningscentrum. Alkoholkonsumtion kan dock leda till beroende och skador på hjärna, hjärtat, bukspottkörteln och levern.
 • Alkohol går ut i blodet och påverkar alla organ i kroppen samt det centrala nervsystemet.
 • Risken för avkylning ökar när man dricker alkohol eftersom blodkärlen nära huden vidgas. Detta leder till att man känner sig varmare när man dricker alkohol.
 • Alkoholkonsumtion ökar också risken för magkatarr och magsår eftersom det bildas en saltsyra i magen.
 • När man dricker alkohol så kan man känna effekter av dopamin, vilket är ett hormon som får nervositet att minska och även hämningar att släppa. Konsumtion av alkohol kan verka rogivande och musklerna slappnar av.
 • Även små mängder av alkohol försämrar tankeförmågan, minnet och reaktionsförmågan. Långvarig och hög konsumtion krymper hjärnan och kan leda till demens och en rad andra hjärnsjukdomar.
 • Skador relaterade till alkohol kostar samhället runt 45 miljarder per år. Alkoholproblem och olyckor relaterade till alkohol orsaker också mänskligt lidande vilket inte går att mäta i pengar.
 • Runt 3 000 person dör varje år i Sverige i olyckor där alkohol har vart en bidragande orsak. Trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken i de lägre åldrarna. Drunkningar, bränder och fall är andra vanliga alkoholrelaterade olyckor.
 • I Sverige dricker 9 av 10 vuxna alkoholdrycker och den mest populära drycken under 2015 var vin. Vindrickande har ökat de senaste åren och 41 procent av all alkohol som dricks är vin. Starköl är också populärt, 30 procent av all alkohol, medan sprit står för 22 procent. Folköl utgår 5 procent av konsumtionen och cider 2 procent.
 • Det självskattade berusningsdrickande är vanligare bland lägre tjänstemän, detta gäller för såväl män som kvinnor. Män som är yrkesarbetande säger att de har druckit sig berusande i högre utsträckning än arbetslösa, personer som har sjukpenning eller är studerande.
 • Mäns självskattade alkoholkonsumtion är högre än kvinnor. Denna skillnad gäller oavsett vilken åldersgrupp som man jämför. Den självrapporterade konsumtionen är högts i gruppen 20-24 år.
 • Den självrapporterade alkoholkonsumtionen blir lägre och lägre med åldern.
 • Att rapportera alkoholkonsumtions är problematisk och de finns flera olika termer såsom alkoholberoende, alkoholist, alkoholmissbrukare, storkonsument och alkoholproblematiker. Gemensamt är dock att problem med alkohol innebär att en person använder alkohol på ett sådant sätt att det negativt påverkar deras hälsa eller sociala liv.
 • I åldern 17-84 år så finns det omkring 4.2 procent som är beroende av alkohol och 1.7 procent är missbrukare av alkohol. Dock så bör man komma ihåg att det är svårt att uppskatta hur många som missbrukar alkohol.