Vi tänkte prata om alkohol

Välkommen till denna sida där vi tänker ta upp olika aspekter, lagar och frågor om alkohol. Detta är en sida där du hittar artiklar om alkohollagar i Sverige, för-och nackdelar med systembolagets monopol, och om svenskars drickande av alkoholhaltiga drycker i allmänhet.

Vi hoppas att du som kikar in på sidan hittar svar på några av de frågor runt hur gammal man måste vara för att köpa alkoholhaltiga drycker och lagar om reklam i olika media. Vilka regler gäller exempelvis när du bloggar?

Alkohol kan både vara en källa till att känna gemenskap och social tillhörighet, men det är viktigt att reflektera över sitt eget drickande. Alkohol hör ofta till vid olika tillställningar och helgdagar, men när du dricker alkohol så påverkas du fysisk och även mentalt. Långvarig och/eller hög konsumtion är skadligt för hälsan och du kan bli beroende av alkohol, alkoholism. På denna sida kommer det att finnas artiklar om hur alkohol kan leda nedsättningar av både den fysiska och psykiska förmågan att utföra uppgifter och prestera.

Ämnen som är viktiga att diskutera

Alkoholkonsumtionen och alkoholpolitik är ämnen som ofta livligt diskuteras och debatteras. Ämnen fyllda med frågor: Är det en fördel med att ha ett Systembolag, vad händer när man liberaliserar alkoholmonopol, hur undviker man att människor missbrukar alkoholhaltiga drycker? På den här sidan har vi samlat resurser för dig som funderar om lagar och förordningar beträffande konsumtion av alkoholdrycker. Dessa sidor kan hjälpa dig att förstå svenskar alkoholbeteende och varför staten på olika sätt försöker begränsa dels konsumtionen av alkoholdrycker för att skydda folk. Fakta och artiklar som uppmuntrar till diskussioner hittar du på denna sida.

Alkoholvanor

Det är många faktorer som påverkar alkoholvanor och strömningar och trender i samhället kan påverka dina vanor. Det finns inget enkelt svar på hur mycket alkohol en person kan dricka och hur du mår påverkar dina vanor såväl som dina vänner. Alkohol är accepterat i samhället och även om alkohollagarna i Sverige är jämförelsevis med många andra länder hårda så är det lätt att dricka mer och oftare än vad som är bra för hälsan.

Svenskars alkoholvanor och beteende skiljer sig från alkoholbeteenden i många andra länder och dessa skillnader är delvis en konsekvens av vår kultur men även en konsekvens av sättet som staten har genom olika lagar och förordningar försökt och försöker kontrollera befolkningens förhållande till alkohol och deras konsumtionsvanor.

Hör gärna av dig om du har frågor eller om du vill att vi tar upp en speciell aspekt.